• НУ "Васил Левски" - стенопис
  НУ "Васил Левски""
  НУ "Васил Левски" - стенопис
  Стенопис, изработен от световноизвестния художник Станислав Трифонов - Nasimo с даритилески средства по инициатива на родителите.
 • НУ "Васил Левски"
  Мажоретен състав
  НУ "Васил Левски"
  Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта.
 • НУ "Васил Левски"
  Патронен празник 19 февруари
  НУ "Васил Левски"
  Лъвският скок на Димитър Мраценков
 • НУ "Васил Левски" - мажоретен състав
  НУ "Васил Левски"
  НУ "Васил Левски" - мажоретен състав
  Мажоретен състъв на НУ "Васил Левски".
 • НУ "Васил Левски"
  Училищен концерт
  НУ "Васил Левски"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ВИЗИЯ

НУ „Васил Левски“  е училище, което се намира в модерна и комфортна сграда, съчетала  в себе си духа на съвремието с изконните български традиции, възпитаващи в дух на родолюбие, уважение и стремеж към съвършенство. Училището предлага качествено образование, стимулира и подпомага децата и техните семейства да израснат личности със знания, самооценка, търсещи поле за изява.

МИСИЯ

Мисията на НУ „Васил Левски“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само на базово образование, но и на знания, умения и компетентности, необходими за успешна реализация в социалната среда, с проява на уважение към правата на останалите и отговорно собствено поведение.

Училището гарантира образователна подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти и формиране на общочовешки и национални ценности. Съхранявайки добрите традиции, то се развива като образователна система, отговаряща по най-добрия начин на високите изисквания, които поставя съвременното общество - изграждане на  личности с функционална грамотност, чуждоезикови комуникационни компетентности и технологични умения. В центъра на образователно-възпитателния модел е личността на ученика, като целта е неговото емоционално, духовно-нравствено, физическо и социално развитие.

 

"Учим и творим с радост и любов!"

Новини

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА 20.11.2023 Г.

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА 20.11.2023 Г. Всички училища на територията на община Варна на 20.11.2023 г. преминават в режим на обучение от разстояние в електронна среда. Режимът засяга както класните, така и извънкласните дейности.

Научи повече

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 17.05.2023 г. от 10.00 часа. Електронна платформа за прием в Първи клас: https://school.uslugi.io/ Система от правила за електронен прием в Първи клас:https://school.uslugi.io/documents/pravila.pdf График на дейностите за прием в Първи клас : https://school.uslugi.io/documents/2023/Grafik_2023.pdf

Научи повече

Срокове за кандидатстване

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 26 май 2023 г.

Научи повече

Проекти

Проект № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01, проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“

Проект № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01, проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“

Проект № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01, проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Научи повече