• ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!
  ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!
 • 151 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ И СЛАВА!
  „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“
  151 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ И СЛАВА!
 • https://youtu.be/2MFOjTDXxLw?si=ySTS67wP2ZAb4M3w

 • НУ "Васил Левски" - стенопис
  НУ "Васил Левски""
  НУ "Васил Левски" - стенопис
  Стенопис, изработен от световноизвестния художник Станислав Трифонов - Nasimo с даритилески средства по инициатива на родителите.
 • НУ "Васил Левски"
  Мажоретен състав
  НУ "Васил Левски"
  Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта.
 • НУ "Васил Левски"
  Патронен празник 19 февруари
  НУ "Васил Левски"
  Лъвският скок на Димитър Мраценков
 • НУ "Васил Левски" - мажоретен състав
  НУ "Васил Левски"
  НУ "Васил Левски" - мажоретен състав
  Мажоретен състъв на НУ "Васил Левски".
 • НУ "Васил Левски"
  Училищен концерт
  НУ "Васил Левски"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ВИЗИЯ

НУ „Васил Левски“  е училище, което се намира в модерна и комфортна сграда, съчетала  в себе си духа на съвремието с изконните български традиции, възпитаващи в дух на родолюбие, уважение и стремеж към съвършенство. Училището предлага качествено образование, стимулира и подпомага децата и техните семейства да израснат личности със знания, самооценка, търсещи поле за изява.

МИСИЯ

Мисията на НУ „Васил Левски“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само на базово образование, но и на знания, умения и компетентности, необходими за успешна реализация в социалната среда, с проява на уважение към правата на останалите и отговорно собствено поведение.

Училището гарантира образователна подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти и формиране на общочовешки и национални ценности. Съхранявайки добрите традиции, то се развива като образователна система, отговаряща по най-добрия начин на високите изисквания, които поставя съвременното общество - изграждане на  личности с функционална грамотност, чуждоезикови комуникационни компетентности и технологични умения. В центъра на образователно-възпитателния модел е личността на ученика, като целта е неговото емоционално, духовно-нравствено, физическо и социално развитие.

 

"Учим и творим с радост и любов!"

Новини

Електронният прием в първи клас започва на 15 май

Електронният прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна започва на 15 май. Заявления ще могат да се подават чрез електронната платформа https://school.uslugi.io в периода от 10:00 часа на 15 май до 23:59 часа на 27 май.

Научи повече

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. Напомняме Ви, че подаването на документи започва на15.05.2024 г. от 10.00 часа. Електронна платформа за прием в Първи клас: https://school.uslugi.io/ Система от правила за електронен прием в Първи клас: https://school.uslugi.io/documents/pravila.pdf График на дейностите за прием в Първи клас : https://school.uslugi.io/documents/2024/Grafik_2024.pdf

Научи повече

СЕДМИЦА НА ПАТРОНА

С инициативи НУ „Васил Левски“ ще отбележи 151-годишнината от гибелта на Апостола на свободата

Научи повече

Проекти

Проект № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01, проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“

Проект № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01, проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“

Проект № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01, проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Научи повече