Защита на личните данни

ДАННИ ЗА КОНТАКТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Данни за контакт с Администратора на личните данни:

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Начално училище „Васил Левски“

ЕИК/Булстат: 000081276

Адрес: ул. „Места“ № 27, гр.Варна, общ. Варна, обл. Варна

Телефон: 052/ 370-693

Ел. поща:    school@nulevski.com ; info-400001@edu.mon.bg

Интернет страница: www.nu-levski.com/

 

 

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Име: Живко Павлов

Ел. поща: office@adpo.bg  

Тел: 02/492 0 112

Интернет страница: www.adpo.bg

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg