Бюлетин на ДАБДП, посветено на Първи юни – денят на детето – празник на децата по целия свят

Бюлетин на ДАБДП, посветено на Първи юни – денят на детето – празник на децата по целия свят

https://dox.abv.bg/download?id=ec04b87b53

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с постъпило писмо от Държавна агенция „Безопаснот на движението по пътищата“ в РУО – Варна, Ви представяме двадесет и третото издание на информационния бюлетин на ДАБДП, посветено на Първи юни – денят на детето – празник на децата по целия свят, който подчертава техните права, благополучие и обществена значимост.

В материала са представени основни характеристики на децата като участници в движението и важни послания, които да напътстват ежедневните усилия за опазване на малките човеци като най-ценен човешки капитал.

Моля бюлетинът да се разпространи сред децата, учениците и техните родитгели.

Бюлетинът може да се изтегли от тук:  https://dox.abv.bg/download?id=ec04b87b53, като линкът за сваляне е активен до 29 май 2024 година.