За нас

За нас

ИСТОРИЯ

КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

През 1932 г. във високата част на квартал Аспарухово се строи училищна сграда за подлежащите на обучение деца от района. На 25 август 1950 г. вратите на същата сграда се отварят, за да се приемат за учебната 1950/51 г. първите 150 ученика на самостоятелното Начално училище “Васил Левски”. На 1.ІХ. 1950 г.  училищния праг с вълнение и трепет прекрачват най-малките ученици – първокласниците, децата родени през 1943 г. Учениците са разпределени в 4 паралелки. Сградата на училището се състои от 4 класни стаи. Наличната материално-техническа база е много оскъдна.

Още през първата учебна година, училището получава първа награда на градския преглед на училищните хорове за отлично представяне.

Постепенно броят на децата и паралелките се увеличава. През 1958/59 г. паралелките са вече 11, за което са  необходими  класни стаи.За целта е отчуждена къща на ул.”Найчо Цанов”, която се ремонтира с учебна цел. Увеличава се и броят на учителите.

1960/61 г. –  годината е пикова за училището по брой ученици – 605. Наемат се нови помещения. Така Начално училище  "ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  със своите 16 паралелки и 2 групи ПДГ е най-голямото начално училище в града, като в клас са по 35-40 ученици. За учебната 1961/62 г. се открива и първата занималня за самостоятелна подготовка на децата.

Учителският колектив полага много усилия, за да се утвърди сред обществеността, като екип от добри педагози и професионалисти. Така през учебната 1966/67г. съюзът на българските учители го удостоява със званието “ Най-добър учителски колектив” на град Варна.

През годините продължава работата по изграждането на училищния двор, асфалтират се спортни площадки в централната сграда и филиала. Родителите активно участват във всички извънкласни инициативи на училището.

Учебнта 1972/73 г. минава под знака на 100- годишнината от гибелта на патрона на училището. Кипи усилена работа за достойно отбелязване на събитието. Провеждат се конкурси, състезания за “Лъвски скок” и други съревнования – традиция, която се отбелязва и в наши дни. В периода от 1974–1989 година Начално училище "Васил Левски" продължава своето развитие. Колективът при училището става инициатор в организирането на Педагогическа школа за учителите от училищата в района.

Комплексно-интегралният подход, става основен при обучението и възпитанието на учениците. Учебната и извънкласната дейност се поставят на творческа основа.

            През 1986/87 г. се поставя началото на една инициатива продължаваща и до днес – приоритетно да се работи за обучението по математика, за развитие на логическото мислене и интелекта на малките ученици.

Разнородният етнически състав на учениците изисква умения за диференциране на обучението, разискват се проблемите на обучението на деца – билингви, както и разяснителна работа с родителите – отново инициатива продължаваща и до днес.

Годините 1990 – 2001 продължава с развитие на училището по пътя на науката и знанието. Стратегическите цели на училището са свързани с качеството на обучение, демократизация и хуманност на учебно-възпитателната работа, целенасочени дейности по гражданско образование и възпитание, повишаване квалификацията на учителите и мотивация за професионално израстване.

          През  месец май 2002 г.колективът при НУ "Васил Левски”е удостоен с Награда Варна и званието “Учителски колектив нагодината”за висок професионализъм и успехи в подготовката по математика на учениците от начална училищна степен.

            Днес, освен в областта на математиката, в училището се работи приоритетно за подготовката на учениците по английски език и информационни и комуникационни технологии. НУ "Васил Левски” е единственото във Варненска област, което обучава 100 % от учениците по ИКТ в начален етап.            

През 2010 г. третокласниците завоюваха  ІІ място на Националното състезание по ИКТ за деца. През 2011 г. учениците от ІІІ клас се класираха на І-во и ІІ-ро място на Националното състезание по ИКТ.

От януари 2012 г. училището е в нова училищна сграда - комфортна образователна среда, модерно обзаведена и оборудвана.