ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

16.05.2023 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 17.05.2023 г. от 10.00 часа.

Електронна платформа за прием в Първи клас:  https://school.uslugi.io/

Система от правила за електронен прием в Първи клас:https://school.uslugi.io/documents/pravila.pdf

График на дейностите за прием в Първи клас :

https://school.uslugi.io/documents/2023/Grafik_2023.pdf