ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

https://school.uslugi.io/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна. Електронният прием за учебната 2022/2023 година стартира на 30.05.2022 година и протича по утвърдения „График на дейностите“.

Grafik_1class_Varna_2022.pdf (uslugi.io)