КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Приложение №1 към заповед № РД 07- 609 /14.09.2022 г. на директора на НУ „Васил Левски” 

Учител

Учебен предмет

Ден от седмицата

 

Час на провеждане

 

Място на провеждане

Стела Петрова

Английски език

Петък

14.00-14.40

дирекция

Румяна Кателиева

Човекът  и обществото

Човекът  и природата

Вторник

14.00-14.40

дирекция

Десислава Стефанова

Предмети в начален етап

Четвъртък

12.00-12.35

класна стая

Дария Димитрова

Предмети в начален етап

Четвъртък

11.30-12.05

класна стая

Диана Атанасова

Предмети в начален етап

Четвъртък

11.30-12.05

класна стая

Миглена Георгиева

Предмети в начален етап

Сряда

12.15-12.50

класна стая

Димитричка Кръстева

Предмети в начален етап

Петък

11.30-12.05

класна стая

Аделина Стоянова

Предмети в начален етап

Четвъртък

12.15-12.50

класна стая

Дияна Минчева

Предмети в начален етап

Четвъртък

13.00-13.35

класна стая

Блага Първанова

Предмети в начален етап

Вторник

13.20-14.00

класна стая

Нели Петрова

Димова/Тодорка Стоева

Предмети в начален етап

Понеделник

13.30-14.10

класна стая

Лиляна Борисова

Предмети в начален етап

Петък

13.20-14.00

класна стая

Светослава Янева

Предмети в начален етап

Понеделник

13.20-14.00

класна стая

Станислава Иванова

Предмети в начален етап

Петък

12.30-13.10

класна стая

Емилия Маринова

Предмети в начален етап

Понеделник

13.20-14.00

класна стая

Камен Калчев

Човекът  и обществото

Човекът  и природата

 

Петък

13.20-14.00

Стая 22