Резултати от избора на обществен съвет към НУ "Васил Левски""

Резултати от избора на обществен съвет към НУ "Васил Левски""

На събрание на родителите се пристъпи към избор на нов Обществен съвет. Въз основа на резултатите от гласуването, за представители на родителите в Обществения съвет към НУ „Васил Левски “ са избрани: Юлиана Иванова Василева – 32 гласа, Боряна Драгомирова Янчева – 32 гласа, Милена Атанасова Димитрова – 31 гласа, Теодора Петева Георгишевав – 31 гласа. Представителят на финансиращия орган, определен със заповед № РД-02-46/27.01.2020 г. на кмета на Община Варна, е Тодорка Иванова Кондева, старши счетоводител в дирекция „ОМД“.

 За резервни членове на Обществения съвет към НУ „Васил Левски“ са избрани:  Антоанета Йонева Лунд – 32 гласа, Мирославаа Иванова Спаосова– 32 гласа, Стефка Красимирова Сивова– 32 гласа.