Прием

Обща информация за приема в нашето училище

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете:

Необходими документи за постъпване в НУ "Васил Левски"

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
     - медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Варна: https://school.uslugi.io/rules 

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна: https://school.uslugi.io/documents/pravila.pdf 

 
УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Приемът на деца в І клас в общинските училища на територията на община Варна се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в  училищното образование. Приета е Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. https://school.uslugi.io/ Съобразно Системата от правила за прием в първи клас и районите за обхват на учениците електронната система класира децата по водещия критерий – близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:

Научи повече

Прием в I клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. ❗️Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 15.05.20243 г. от 10.00 часа. Електронна платформа за прием в Първи клас: https://school.uslugi.io/ Система от правила за електронен прием в Първи клас: https://school.uslugi.io/documents/pravila.pdf График на дейностите за прием в Първи клас: https://school.uslugi.io/documents/2024/Grafik_2024.pdf

Научи повече