График на дейностите за прием в 1 клас за учебната 2024/2025 година

График на дейностите за прием в 1 клас за учебната 2024/2025 година

Учителите, които ще са класни ръководители на учениците от 1 клас през учебната 2024/2025 са: Емилия Маринова, Станислава Иванова и Светослава Янева