График на дейностите за прием в 1 клас за учебната 2023/2024 година

График на дейностите за прием в 1 клас за учебната 2023/2024 година

Учителите, които ще са класни ръководители на учениците от 1 клас през учебната 2023/2024 са: Дария Димитрова, Десислава Стоянова и Диана Атанасовал