ІІI б клас

ІІI б клас

ІІI б клас

Класен ръководител : Нели Петрова

Учител ЦОУД : Нина Лефтерова