ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

16.05.2023 г.

Прием в първи клас - община ВАРНА

https://school.uslugi.io/

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас е 17 май 2023 г.  от 10:00 ч. На тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.