Годишен план за квалификация на педагогическите кадри в Начално училище „Васил Левски“ за учебната 2022/2023

Годишен план за квалификация на педагогическите кадри в Начално училище „Васил Левски“ за учебната 2022/2023