Kвалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година

Kвалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година
  1. Четирима педагогически специалисти ще се включат във второто издание на обучителната поредица “Експертна подкрепа за успешен STEM проект”, която ще се проведе в 5 последователни седмици, с начало 9 март 2023 г.  Експертната подкрепа за успешен STE(A)M проект съдържа въпроси и казуси, свързани с планирането и внедряването на STEM проекти и изграждането на STEM среда в училище. Участниците ще могат да зададат своите въпроси на образователни експерти, както и да почерпят вдъхновение от училищни екипи с опит. В допълнение към груповите срещи, всеки екип ще има възможност за индивидуална консултация с експерти от екипа на Център за творческо обучение, в която да обсъди  училищниия STEM проект и как да се оптимизира напредъка по него.
  2. Всички педагогически специалисти от НУ „Васил Левски“ – Варна ще вземат участие във външноинституционалнa квалификация в изпълнение на Плана за квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023 година, организиранo от Център за творческо обучение / Center for creative training. Обучението ще е на тема "Училище в облака: Въведение" по програма, одобрена със заповед на МОН №РД 09-1051/25.01.2017 г.

    Обучението ще се проведе на 29 и 30 април в НУ "Васил Левски".

    Обучението е с хорариум 16 академични часа. Участниците, преминали успешно обучението, получават поименно електронно удостоверение.