НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

26.05.2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Приемът на деца, чуждестранни граждани – без ЕГН, само с ЛНЧ, се осъществява съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“. Заявления може да подадете единствено в сградата на Община Варна, ет. 11, стая 1111, в периодите, посочени в Графика на дейностите. За целта трябва да представите следните документи:
- документ за самоличност на детето;
- документ за самоличност на родителя;
    Регистрацията в системата ще се извършва от служител на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.