Постижение- Резултати от общински кръг олимпиада по математика 4 клас

Резултатие са предоставени на класните ръководители.