Срокове за кандидатстване

Срокове за кандидатстване

Срокове за кандидатстване

16.05.2023 г.

1. Крайна дата за кандидатстване – затваряне на системата 26 май 2023 г.
2. До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
3. Дата на класиране - 31 май 2023 г. До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.
4. Начална дата за записване - 01 юни 2023 г. от 9:00 ч. На тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
5. Крайна дата за записване - 06 юни 2023 г.
До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.