Iа клас

Iа клас

Iа клас

Класен ръководител: Десислава Стефанова

Учител на група ЦДО: Боряна Георгиева