ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 ГОДИНА