Квалификационна дейност за учебната 2023/2024 година

Квалификационна дейност за учебната 2023/2024 година

 

 

  1. Двама педагогически специалисти се включиха Национална конференция "Умения за иновации в образованието", която се проведе на 24 и 25 ноември в гр. София.
  2. На 2 и 3 декември 20 педагогически специалисти ще вземат участие във външноинституционална квалификация на тема: "Иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни ИКТ ресурси и дигитални образователни платформи" в изпълнение на Плана за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 година, организирано от РААБЕ България ЕООД. Обучението ще се проведе на 2 и 3 декември 2023 г. в с. Кранево.