Новини

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА 20.11.2023 Г.

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА 20.11.2023 Г. Всички училища на територията на община Варна на 20.11.2023 г. преминават в режим на обучение от разстояние в електронна среда. Режимът засяга както класните, така и извънкласните дейности.

Научи повече

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 17.05.2023 г. от 10.00 часа. Електронна платформа за прием в Първи клас: https://school.uslugi.io/ Система от правила за електронен прием в Първи клас:https://school.uslugi.io/documents/pravila.pdf График на дейностите за прием в Първи клас : https://school.uslugi.io/documents/2023/Grafik_2023.pdf

Научи повече

Срокове за кандидатстване

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 26 май 2023 г.

Научи повече

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Начална дата за кандидатстване– отваряне на електронната Система за прием в първи клас30 май 2022

Научи повече

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Приемът на деца в І клас в общинските училища на територията на община Варна се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в  училищното образование. Приета е Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. https://school.uslugi.io/ Съобразно Системата от правила за прием в първи клас и районите за обхват на учениците електронната система класира децата по водещия критерий – близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:

Научи повече