Ръководство

Ръководство

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Уважаеми родители,
Информираме ви, че с цел подобряване качеството на обучение, микроклимата в училище и възможността за личен контакт с представител на ръководството и администрацията е въведено и утвърдено следното приемно време:

Стела Петрова, директор:
Сряда - от 14.00 до 16.00 часа;
Петък - от 14.00 до 16.00 часа.
Румяна Кателиева - заместник-директор, учебна дейност:
Вторник - от 13.30 до 15.30 часа;
Четвъртък - от 13.30 до 15.30 часа.