II г клас

II г клас

II г клас

Класен ръководител : Д.Минчева

Учител ЦОУД : Ивета Цинцарска