ІІI а клас

ІІI а клас

ІІI а клас

Класен ръководител: Блага Първанова

Учител на група ЦДО: Светлана Стоева