Записване на класираните деца в първи клас

Записване на класираните деца в първи клас

Записване на класираните деца в първи клас

01.06.2024
????ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС!
❗️‼️❗️Записването на класираните деца за първи клас започва на 3 юни 2024 г. от 9:00 часа;
❗️‼️❗️Крайна дата за записване - 5 юни 2024 г. до 17:00 часа.