Обществен съвет

Обща информация

1. Председатели: Юлиана Иванова Василева
2. Тодорка Иванова Кондева - представителят на финансиращия орган, определен със заповед № РД-02-46/27.01.2020 г. на кмета на Община Варна
3. Милена Атанасова Димитрова – секретар
4. Боряна Драгомирова Янчева 
5. Теодора Петева Георгиева

 Резултати от избора на обществен съвет към НУ "Васил Левски""

1. Председатели: Юлиана Иванова Василева 2. Тодорка Иванова Кондева - представителят на финансиращия орган, определен със заповед № РД-02-46/27.01.2020 г. на кмета на Община Варна 3. Милена Атанасова Димитрова – секретар 4. Боряна Драгомирова Янчева 5. Теодора Петева Георгишева

Научи повече