ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА 20.11.2023 Г.

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА 20.11.2023 Г.

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА 20.11.2023 Г.

19.11.2023 г.

Всички училища на територията на община Варна на 20.11.2023 г. преминават в режим на обучение от разстояние в електронна среда. Режимът засяга както класните, така и извънкласните дейности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
✅ С цел поддържане на непрекъснатост на образователния процес в Начално училище „Васил Левски” – Варна обучението от разстояние в електронна среда ще се провежда в Microsoft Teams.
✅ Текуща обратна връзка и оценяване – 12.10 - 12.30 часа
✅ Дистанционните учебни часове следват утвърденото седмично разписание със следния времеви график: